Belasting over onroerend goed

Onroerend goed

Onroerend goed, is een ander woord voor vastgoed. Dit kan een gebouw zijn, een winkel of pand. Maar ook een leeg stukje grond. Eigenlijk alles wat ‘vast’ staat aan de grond.

Als jij in het bezit bent van onroerend goed zijn er een aantal regels waar je je aan moet houden. Een daarvan is het betalen van belasting over dit bezit. We leggen het je uit in deze blog!

Wat is de OZB?

De letters OZB staan voor het woord ‘ onroerendezaakbelasting’. Iedere gemeente in Nederland heft deze belasting. De OZB is een belasting voor iedereen die in het bezit is van onroerend goed. De belasting hierover moet betaald worden aan de gemeente. De OZB geldt voor een woning en als je een pand bezit wat je niet gebruikt als woning. 

Wanneer je een woning huurt hoef je dus geen OZB te betalen. Je bent namelijk niet de eigenaar van de woning.

Ter verduidelijking, de OZB is bedoeld voor de volgende drie groepen:

  1. Eigenaren van een woning
  2. Gebruikers van een pand dat niet wordt gebruikt als woning
  3. Eigenaren van een pand dat niet wordt gebruikt als woning

Voor ieder van de bovenstaande groepen wordt een apart tarief opgesteld. Het tarief wordt door de gemeenteraad bepaald in een verordening onroerende zaakbelastingen.

Wanneer betaal je belasting over onroerend goed?

Je bent verplicht de OZB te betalen, als je op 1 januari eigenaar of gebruiker bent van de hiervoor benoemde groepen. Je bent dan belastingplichtig voor het hele jaar. Wanneer je in de loop van het jaar gaat verhuizen, heeft dit geen effect op de belasting van dat jaar. De notaris verrekent de OZB met de nieuwe eigenaar of bewoners, zij zijn dan verantwoordelijk voor het resterende deel van het jaar.

Wat gebeurt er met de opbrengst binnen de gemeente?

De OZB vormt voor de gemeente de grootste’ eigen’ inkomstenbron. Het komt in het ‘potje’ van de algemene middelen van de gemeente terecht. Er wordt dus vooraf niet bepaald waar het geld naartoe gaat.

De gemeenteraad bepaald zelf wanneer en waarvoor de opbrengsten gebruikt worden. Wat wel bekend is, is dat de opbrengst wordt ingezet om bij te dragen aan het voorzieningsniveau van de gemeente.

OZB berekenen

De OZB over onroerend goed berekenen

De OZB wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ waarde van de woning en daarom ook ieder jaar opnieuw bepaald. Daarnaast verschilt het ook per gemeente. 

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het OZB, wel kun je bezwaar indienen als je het niet eens bent met de WOZ waarde.

De gemeente berekend de jaarlijkse OZB van je onroerend goed. Maar het is ook mogelijk om het zelf te berekenen. Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig: 

  • Percentage van de gemeente
  • De WOZ waarde van de woning

De berekening gaat als volgt: (WOZ-waarde/100) x percentage van de gemeente = OZB waarde. 

Wat is het verschil tussen OZB en WOZ?

WOZ waarde is al vaker in dit stuk teruggekomen, maar wat houdt het precies in? De afkorting WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’. Elke gemeente schat ieder jaar binnen haar gemeentegrenzen de jaarlijkse WOZ waarde van het onroerend goed.

Bij het bepalen van de WOZ waarde kijkt de gemeente naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeente kijkt hoeveel het onroerend goed zal opleveren als je het zou verkopen. Om dit te bepalen kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving. Ook speelt de inhoud, de grootte, locatie, wat voor soort onroerend goed, het bouwjaar en wat het perceeloppervlak is een rol in het bepalen van de waarde van de WOZ. De WOZ waarde wordt geheel geregeld vanuit de gemeente, je hoeft dit niet zelf aan te vragen.


Wij hopen dat het door deze blog duidelijk is geworden waarom je belasting moet betalen over onroerend goed en uiteraard wat het precies inhoudt. Wil je graag meer informatie of heb je vragen? Neem contact met ons op! 

14 dagen gratis

Geen opzegtermijn

Geen betaalgegevens nodig

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of begin met het gebruiken van Qaasaa, voor 14 dagen gratis. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!

Plan een demo en ontdek de gemakken van Qaasaa.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vul je gegevens in en dan nemen wij contact op voor een afspraak op de door jouw gekozen datum. We laten jouw dan ziet hoe Qaasaa werkt!

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of plan direct een demo in. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!