Privacy Policy

Privacy Policy

Qaasaa hecht er veel waarde aan dat je vertrouwen hebt in onze onderneming, maar vooral in onze producten en diensten. Je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens vormen hier een essentieel onderdeel van. In deze privacyverklaring wordt daarom aangegeven welke persoonsgegevens wij verzamelen (waaronder cookies) en hoe wij hier mee omgaan.

Qaasaa (te noemen ‘Qaasaa’, ‘wij’ of ‘ons’) hecht er veel waarde aan dat je vertrouwen hebt in onze onderneming, maar vooral in onze producten en diensten. Je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens vormen hier een essentieel onderdeel van. In deze privacyverklaring wordt daarom aangegeven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij hier mee omgaan.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing voor onze website, te weten https://www.Qaasaa.nl en https://www.Qaasaa.com, evenals alle commerciële relaties tussen ons en onze klanten, prospects en zakelijke partners.

Wij benadrukken dat wij ten alle tijden proberen te handelen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Wanneer ga je akkoord met deze privacyverklaring?

Wanneer je onze website bezoekt, een (proef)account aanmaakt met het oog op het gebruik van de (demo)functie(s) van Qaasaa geef je uitdrukkelijke goedkeuring, door een mededeling of een opt-in, dat je bekend bent met de inhoud van deze privacyverklaring en dat je akkoord gaat met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken:

 • Voornaam.
 • Achternaam.
 • Woonadres.
 • Bedrijfsadres.
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummer zakelijk.
 • Telefoonnummer privé.
 • Gebruikersnaam.
 • Wachtwoord.
 • Bedrijfsnaam.
 • Kvk-nummer en BTW-nummer.
 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website.
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat en geografische locatiegegevens.
 • Communicatievoorkeur.
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Qaasaa.

Informatie over het gebruik van onze website wordt automatisch verzameld. Zo kunnen wij loggen welke onderdelen van de website worden bezocht, van welke browser je gebruik hebt gemaakt, welke website je hebt bezocht voordat je onze website bezocht en wat je IP-adres is. Op basis van deze gegevens kunnen wij je niet identificeren, maar wij kunnen deze statistieken wel gebruiken voor het functioneren van de website en om gerichte communicatie te versturen.

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden door ons verzameld op de volgende momenten:

 • Het aanmaken van een account of proef account.
 • Een samenwerking met Qaasaa.
 • Bezoek van de website.
 • Het gebruik dat je maakt van de diensten van Qaasaa, al dan niet via een mobiel apparaat.
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website).
 • Het aanvragen van een (online) demo.
 • De verificatie van je identiteit (bv. wanneer je beroep doet op de klantenservice van Qaasaa of het herstellen van je wachtwoord).
 • Correspondentie met en uitgaande van Qaasaa.
 • Het meedelen aan Qaasaa van ideeën betreffende de verbetering van de diensten.
 • Het opvragen van een offerte.
 • Het uitwisselen van business cards.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk en vrijwillig door jou verstrekt.

Waar worden mijn persoonsgegevens voor gebruikt?

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor:

 • De aanmaak van een account of proef account en de bevestiging daarvan.
 • De uitvoering van een overeenkomst met Qaasaa.
 • Het leveren van de diensten van Qaasaa.
 • Het leveren van support.
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van je communicatievoorkeur.
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.
 • Het optimaliseren van de kwaliteit en het beheer en de inhoud van de website.
 • Statistische doeleinden.
 • De opmaak van een offerte.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken.

Bovendien worden persoonlijke voorkeuren bij wijze van cookies op een anonieme manier ingezet voor een optimale gebruikservaring op de website en in het systeem. Door browser cookies worden de voorkeuren onthouden. Cookies door derde partijen worden gebruikt voor het bieden van voor jou relevante marketing. Om een volledig beeld te krijgen van het gebruik van cookies en jouw privacy kun je onze cookie policy te raadplegen.

Worden mijn persoonsgegeven gedeeld met derden?

Nee, wij maken je persoonsgegevens niet openbaar aan derden, tenzij  het noodzakelijk is in kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Wanneer het noodzakelijk is dat we jouw gegevens delen met derden is de betreffende derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat we jouw gegevens openbaar moeten maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer:

– Qaasaa hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure;

– Ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

 • Wanneer Qaasaa of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval je persoonsgegevens – welke Qaasaa heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn.
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het jouwe, behoudens wanneer jij je uitdrukkelijk tegen hebt verzet.

Worden je persoonsgegevens opgeslagen?

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een wettelijke verplichting, bewaren we jouw persoonsgegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen zoals beschreven onder ‘waar worden mijn persoonsgegevens voor gebruikt?’.

Welke rechten heb je op het gebied van privacy?

Wil je een beroep doen op je privacy rechten zoals hieronder bepaald? Je kunt kosteloos een beroep doen op deze rechten via info@Qaasaa.com. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van je persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van je persoonsgegevens, ook wel het recht tot vergetelheid genoemd;
 • Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Wil je geen nieuwsbrieven of informatie meer ontvangen over onze diensten? Je kunt je gemakkelijk uitschrijven door te klikken op de knop uitschrijven, zoals onderaan voorzien in vrijwel elke e-mail van Qaasaa.

Zijn je persoonsgegevens veilig bij ons?

Wij zullen er alles aan doen, zowel fysiek, technologisch en organisatorisch, om voldoende maatregelen te nemen dat er geen ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens wordt gemaakt, of dat er verlies, misbruik of wijzigingen van je persoonsgegevens wordt gemaakt. Wij verzamelen alle persoonsgegevens op servers welke zijn gevestigd in een datacenter binnen de EU.

Omdat je persoonsgegevens hoofdzakelijk via het internet worden overgedragen kan er nooit een 100% zekerheid worden gegeven dat je gegevens veilig worden overgedragen.

Tot slot is de veiligheid van je persoonsgegevens afhankelijk van de geheimhouding van je wachtwoord tot je gebruikersaccount(s) binnen onze diensten. Wij zullen je nooit vragen je persoonlijke wachtwoord te delen. Wanneer je jouw wachtwoord hebt gedeeld met een derde, bijvoorbeeld voor aanvullende diensten, heeft deze derde partij toegang tot je account(s) en gegevens. In dit geval ben je zelf aansprakelijk voor de handeling die gedaan worden tijdens het gebruik van dit account of deze accounts. Wij willen dan ook sterk aanraden om contact met ons op te nemen wanneer je vast hebt gesteld dat een derde partij toegang heeft tot je gebruikersaccount(s).

Is deze privacyverklaring actueel?

Het is, om welke reden dan ook, mogelijk dat deze privacyverklaring een update krijgt met afwijkende bepalingen. Desondanks kun je er vanuit gaan dat de privacyverklaring zoals weergegeven op onze websites de meest actuele versie van onze privacyverklaring is.

Hoe zit het met de privacy van andere websites?

Op ons websites worden soms verwijzingen gemaakt naar andere websites. In geen enkel geval zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacy praktijken van deze derde partij.

Waar kun je terecht met klachten?

Heb je klachten over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? We verwijzen je in dat geval graag door naar onze supportafdeling (info@Qaasaa.com), je kunt een klacht ook officieel indienen bij de Privacy Commissie.

Hoe kun je contact opnemen?

Wil je contact opnemen met ons m.b.t. deze privacyverklaring of het gebruik van persoonsgegevens? Je kunt contact met ons opnemen via e-mail (info@Qaasaa.com) of per post: BPK B.V., Maaskade 111B, 3071 NJ Rotterdam (Nederland).

 

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of begin met het gebruiken van Qaasaa, voor 14 dagen gratis. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!

Plan een demo en ontdek de gemakken van Qaasaa.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vul je gegevens in en dan nemen wij contact op voor een afspraak op de door jouw gekozen datum. We laten jouw dan ziet hoe Qaasaa werkt!

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of plan direct een demo in. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!