Huurcontract ondertekenen

Huurcontract

Het opstellen van een huurcontract kan toch een flinke uitdaging zijn. Er zijn veel punten waar je rekening mee dient te houden. In deze blog geven we antwoord op de meest gestelde vragen rondom het huurcontract.

Wat staat er in een huurcontract? 

Een huurcontract is een contract waarin afspraken tussen de verhuurder en de huurder staan. De verhuurder verplicht zich aan de huurder om een object ter beschikking te stellen en de huurder is verplicht tot het doen van een tegenprestatie hiervan. 

Voordat het huurcontract kan worden opgesteld, is het van belang om na te gaan om wat voor soort huurcontract het gaat. Een huurcontract van een woning kan namelijk verschillen dan het contract van een kamer.

In het huurcontract van een woning staat onder andere de volgende informatie vermeld: 

 • Naam van verhuurder en huurder;
 • het adres van de woning;
 • datum van het contract;
 • de huurprijs, opgedeeld in kale huur en de servicekosten;
 • de manier van betaling; 
 • jaarlijkse huurverhoging;
 • opgestelde regels (reglement, boete);
 • handtekening van beide partijen met datum.

Een huurovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden vastgelegd. Je bent dus niet verplicht dit op papier te hebben. 

Het nadeel van een mondelinge overeenkomst is dat afspraken moeilijk te bewijzen zijn. Het is daarom aangeraden dit altijd schriftelijk te doen. Door het huurcontract te laten ondertekenen zijn de afspraken altijd hard te maken. 

Tijdens het opstellen van het huurcontract, kan er tussen partijen afspraken zijn overeengekomen die in strijd zijn met de wet. Het is van belang om te weten dat het huurrecht niet altijd een dwingend recht is. Dit houdt in dat van sommige bepalingen kunnen worden afgeweken in de huurovereenkomst. Maar let op dat een afwijking niet altijd is toegestaan. Vraag een jurist voor ondersteuning. 

Mag een minderjarige een huurcontract ondertekenen?

Nee, in ieder geval niet zelfstandig. Een minderjarige is volgens de wet niet handelingsbekwaam. De wet ziet iedereen onder de 18 jaar als minderjarige. Mocht er toch een huurcontract met een minderjarige worden afgesproken, is het verplicht dat er een ouder of verzorger aanwezig is (Art. 1:405 BW). 

voorbeeld huurcontract 

Verschillende contracten 

In de basis zijn er twee verschillende huurcontracten:

Bepaalde tijd

Een contract van bepaalde tijd houdt in dat er een tijdsduur voor de huur van het pand is afgesproken. Hierin mogen zelfstandige woningen voor maximaal twee jaar worden verhuurd en een onzelfstandige woning voor vijf jaar.

Als het huurtermijn is verstreken, is de huurder verplicht het pand te verlaten. Let hierbij wel goed op dat je het huurcontract één tot drie maanden voor einde contract aanzegt. Gebeurt dit niet, dan wordt het contract van bepaalde tijd automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Een huurovereenkomst met bepaalde tijd kan ook niet verlengd worden. 

Onbepaalde tijd

Bij het verhuren van een woning voor onbepaalde tijd, is er geen huurtermijn afgesproken. 

Kan een huurcontract digitaal ondertekend worden?  

Door de digitalisering in de afgelopen jaren, is het mogelijk om het huurcontract ook digitaal te ondertekenen. Door digitaal te ondertekenen bespaar je in tijd en vooral kosten. Daarnaast is het ook een duurzame oplossing voor papier. 

Hoe weet je of het de juiste persoon is? 

Op verschillende manieren kan er om een identiteitsverificatie gevraagd worden. Dit kan via SMS, iDEAL en eHerkenning. Hier is ook een Europese wet voor aangenomen, namelijk: Electronic Identification and Trust Services. Controleer dit dus goed! 

Qaasaa heeft het mogelijk gemaakt om het gehele proces rondom het huurcontract te digitaliseren. Zo kunnen we contracten van huurders automatisch genereren op basis van de gegevens die in het systeem staan.

Doordat er een koppeling gemaakt wordt met Signhost, kunnen er eenvoudig en veilig huurcontracten digitaal ondertekend worden. Het getekende contract wordt direct aan het dossier toegevoegd. Beide partijen hebben te allen tijde toegang tot het dossier. 

Huurcontract annuleren

Wat gebeurt er als je een huurcontract wil annuleren?

Nadat beide partijen de huurovereenkomst hebben ondertekend, is het niet meer mogelijk deze te annuleren. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan bedrog of dwaling, maar dit komt gelukkig weinig voor. Hier volgen een aantal uitzonderingen: 

Verhuurder

Een verhuurder is niet gerechtigd om de huurovereenkomst zonder reden te beëindigen. Er zijn verschillende redenen wanneer dit wel is toegestaan, zoals: 

 • Achterstallige betalingen: wanneer er één of meerdere maanden geen huur is betaald, kan de verhuurder naar de kantonrechter stappen en eisen het huurcontract te stoppen.
 • Oorzaak overlast: mocht de huurder overlast veroorzaken (bijvoorbeeld geluidsoverlast) dan kan de verhuurder via de kantonrechter eisen het huurcontract te stoppen.
 • Diplomatenclausule: dit betekent dat de verhuurder na een periode weer terugkeert in zijn woning. Van tevoren zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt.
 • Verhuurder heeft de woning zelf nodig.
 • Bouwplannen op dezelfde plek.

Huurder

Als je als huurder het contract wil opzeggen, is het verplicht dit schriftelijk te doen. Het ligt aan je huurcontract welke regels hieraan verbonden zijn.

Het is wel van belang om rekening te houden met het opzegtermijn. Het opzegtermijn is gelijk aan de betalingsperiode, dus als je per maand betaald is het opzegtermijn één maand. Het kan nooit langer zijn dan drie maanden. 

Huurcommissie

Stel er is echt een geschil tussen verhuurder en huurder, dan is het mogelijk om de huurcommissie in te schakelen. De huurcommissie is onpartijdig en voorkomt meningsverschillen tussen huurder en verhuurders. Hij of zij helpt met het oplossen van problemen of officiële uitspraken.

Zij doen uitspraken betreft de huurprijs of servicekosten. Maar ook kosten betreft nutsvoorzieningen, energie vergoedingen, onderhoud en woningverbetering. Zowel de verhuurder als de huurder kunnen terecht bij de commissie. 

Er zijn dus veel punten waar rekening mee gehouden moet worden voor het opstellen en ondertekenen van een huurcontract. Wil je hier meer informatie of advies over? Neem dan contact met ons op! 

Volg Qaasaa op FacebookLinkedin en Instagram.

14 dagen gratis

Geen opzegtermijn

Geen betaalgegevens nodig

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of begin met het gebruiken van Qaasaa, voor 14 dagen gratis. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!

Plan een demo en ontdek de gemakken van Qaasaa.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vul je gegevens in en dan nemen wij contact op voor een afspraak op de door jouw gekozen datum. We laten jouw dan ziet hoe Qaasaa werkt!

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of plan direct een demo in. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!