wet vaste huurcontracten

Inwerkingtreding wet vaste huurcontracten per 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 wordt de wet vaste huurcontracten van kracht, waardoor huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd weer de norm worden bij woningverhuur. Tijdelijke huur is alleen nog toegestaan in specifieke uitzonderingsgevallen.

Uitzonderingen voor tijdelijke verhuur

Tijdelijke huurovereenkomsten kunnen per 1 juli 2024 alleen nog worden afgesloten voor:

  1. Studenten die tijdelijk in een andere gemeente binnen Nederland willen wonen of buitenlandse studenten die in Nederland studeren.
  2. Huurders die vanwege dringende werkzaamheden of renovatie tijdelijk hun woning moeten verlaten.
  3. Personen afkomstig uit maatschappelijke opvang of in een sociale noodsituatie met een aantoonbaar urgente huisvestingsbehoefte.
  4. Huurders met wie een tweede-kans-huurovereenkomst wordt aangegaan.
  5. Nabestaanden van een overleden huurder die de huur van de woning niet kunnen voortzetten op basis van artikel 7:268 BW.
  6. Personen met minderjarige kinderen die niet langer samenwonen met de andere ouder en in de nabijheid van hun kinderen willen blijven wonen.
  7. Personen die tijdelijk op Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel of Vlieland moeten wonen vanwege hun werk.
  8. Vergunninghouders die direct voorafgaand aan de huurovereenkomst in een opvangcentrum verbleven en tijdelijk een woning huren in afwachting van definitieve huisvesting door de betrokken gemeente.

Praktische gevolgen voor verhuurders

Vanaf 1 juli 2024 kunnen verhuurders alleen tijdelijke huurovereenkomsten sluiten met personen die onder de genoemde uitzonderingen vallen. Deze overeenkomsten kunnen voor maximaal twee jaar worden afgesloten, ongeacht het type woning. De mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten voor onzelfstandige woningen voor maximaal vijf jaar af te sluiten vervalt.

Na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst ontstaat automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

  1. De huurder de woning blijft gebruiken, of
  2. De verhuurder niet tijdig het einde van de overeenkomst heeft aangekondigd.

In deze gevallen heeft de huurder recht op huurbescherming en kan de overeenkomst alleen met een wettelijke opzeggingsgrond worden beëindigd. Verhuurders moeten het einde van de huurperiode tijdig (binnen één tot drie maanden voor de einddatum) schriftelijk aankondigen om te voorkomen dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt omgezet.

Overgangsrecht bij de wet vaste huurcontracten

De nieuwe wet is van toepassing op tijdelijke huurovereenkomsten die op of na 1 juli 2024 worden afgesloten. Voor tijdelijke huurovereenkomsten die vóór deze datum zijn gesloten, blijven de oude regels gelden tot de overeengekomen einddatum.

Conclusie

Met de wet vaste huurcontracten die op 1 juli 2024 ingaat, wordt verhuur voor onbepaalde tijd de standaard. Tijdelijke huurcontracten zijn alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan en kunnen maximaal twee jaar duren. Na deze periode verandert de overeenkomst automatisch in een contract voor onbepaalde tijd als de huurder blijft en het einde niet tijdig wordt aangezegd. De wet geldt alleen voor huurovereenkomsten die na 1 juli 2024 worden afgesloten.

Heeft u vragen over wat dit betekent voor uw gebruik met Qaasaa? Neem contact met ons op!

14 dagen gratis

Geen opzegtermijn

Geen betaalgegevens nodig

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of begin met het gebruiken van Qaasaa, voor 14 dagen gratis. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!

Plan een demo en ontdek de gemakken van Qaasaa.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vul je gegevens in en dan nemen wij contact op voor een afspraak op de door jouw gekozen datum. We laten jouw dan ziet hoe Qaasaa werkt!

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of plan direct een demo in. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!