Wat is de VvE en ben je automatisch lid?

Wat is de VvE

De VvE, als je een appartement koopt klinkt het je vast niet onbekend. Maar wat is de VvE en ben je automatisch lid? Deze vragen worden in dit blog beantwoord!

Wat is de VvE

De letters VvE staat voor de Vereniging van Eigenaren. Wanneer je een appartement in een appartementencomplex koopt, koop je niet het appartement zelf maar een aandeel van het appartementencomplex. Je hebt dan het recht om van een bepaald appartement gebruik te maken. Samen met al je buren ben je eigenaar van het gehele gebouw. Dit wordt ook wel appartementsrecht genoemd. Het gebouw wordt dan juridisch opgesplitst. Als deze splitsing wordt ingeschreven bij het kadaster ‘ontstaat’ het appartementsrecht. De notaris regelt dit, er is dus altijd een VvE aanwezig bij nieuwe complexen. Appartementen kunnen vanaf dat moment vrij verkocht en geleverd worden. 

Wanneer het gebouw is opgesplitst vertelt de wet dat vanaf dat moment ook een VvE moet worden opgericht. Het kan zijn dat jouw appartementencomplex al bestond voordat het verplicht werd om de VvE in te schrijven. Niet elke appartementencomplex heeft dus een VvE.

De VvE is een overkoepelend orgaan waarvan alle appartementseigenaren van rechtswege lid worden vanaf de koop van het appartement. Als de eigenaar het appartement verkoopt, stopt automatisch het lidmaatschap van de VvE. De VvE behartigt de belangen van de appartementseigenaren. De vereniging heeft de verantwoordelijkheid en zeggenschap over de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en de grond behorend bij het complex. Door deze zeggenschap beheren zij ook het onderhoud. Hierdoor dragen zij er zorg voor dat groot onderhoud kan worden bespaard. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de verzekeringen van het gehele gebouw.

automatisch lid van de VvE

Actieve of slapende VvE

Zoals eerder benoemd is er (altijd) een VvE aanwezig. Dit kan zowel intern als extern worden geregeld. Wel zit er een verschil in of de VvE actief of slapend is. Een actieve VvE: 

  • Regelt het beheer van het gebouw
  • Houdt een keer per jaar een vergadering
  • Legt financiële verantwoording af
  • Sluit een verzekering af tegen storm-, water-, brand-, en ontploffingsschade. Hiervoor betalen de appartementseigenaren maandelijks een klein bedrag op naam van de VvE. Dit wordt ook wel servicekosten genoemd. 

Bij een slapende VvE wordt het appartementencomplex niet beheerd, wordt er geen vergadering gehouden en worden er geen servicekosten betaald. Het risico van een slapende VvE is dat er geen gezamenlijke spaarpot is. Wanneer er dus onvoorzien groot onderhoud moet plaatsvinden, moeten de appartementseigenaren een groot bedrag in één keer betalen. Bij het verkopen van het appartement is het mogelijk dat de nieuwe koper geen financiering krijgt.  

Slapende VvE actief maken

Wanneer je de VvE van je appartementencomplex weer actief wilt maken zijn er een aantal stappen die je kan ondernemen. 

De eerste stap die ondernomen moet worden is het organiseren van een vergadering. Bij deze vergadering hebben alle appartementseigenaren stemrecht. Als een eigenaar verhinderd is kan er een volmacht worden afgegeven. Bij deze vergadering moeten wel voldoende eigenaren aanwezig zijn om een besluit te kunnen nemen. Op de splitsingsakte staat vermeld hoeveel eigenaren er hiervoor aanwezig moeten zijn. 

Het is van belang dat er op voorhand een agenda wordt opgesteld. Het is namelijk alleen mogelijk om besluiten te nemen op de vooropgestelde agenda punten. Zorg ervoor dat op de agenda staat wie de bestuurder en beheerder wordt.  Wie de inschrijving gaat regelen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Waar en wie de bankrekening gaat openen en wie de verantwoording gaat dragen van het onderhoudsplan met begroting. Leg de punten die zijn besproken vast in de notulen.

Bij het openen van een bankrekening is het van belang dat de naam van de bankrekening op die van de VvE komt te staan. Daarna moet dit worden gecommuniceerd met alle appartementseigenaren.  

Wanneer de inschrijving en bankrekening zijn geregeld is de volgende stap om een onderhoudsplan te maken voor meerdere jaren. Hierbij moet de opstalverzekering van het gebouw niet vergeten worden. Nu de kosten inzichtelijk zijn gemaakt kan er een begroting gemaakt worden en kunnen de servicekosten worden berekend. 

Samenvatting

De Vereniging van Eigenaren is een overkoepelend orgaan waarvan alle appartementseigenaren van rechtswege lid worden vanaf de koop van het appartement. De VvE behartigt de belangen van de appartementseigenaren. De vereniging heeft de verantwoordelijkheid en zeggenschap over de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en de grond die onderdeel is van het complex. Een interne of externe partij kan het bestuur zijn van de vereniging. Hiervoor moet er minstens één keer per jaar een vergadering plaatsvinden, hierbij leggen ze ook een financiële verantwoording af. 

Bij een slapende VvE wordt het appartementencomplex niet beheerd, wordt er geen vergadering gehouden en worden er geen servicekosten betaald. Wanneer je de VvE van je appartementencomplex weer actief wilt maken is het van belang dat er een vergadering plaats vindt met voldoende eigenaren. Hiervoor moet een agenda worden opgesteld. Zorg ervoor dat op de agenda staat wie de bestuurder en beheerder wordt. Wie de inschrijving gaat regelen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Waar en wie de bankrekening gaat openen en wie de verantwoording gaat dragen van het onderhoudsplan met begroting. Leg de punten die zijn besproken vast in de notulen.

 

14 dagen gratis

Geen opzegtermijn

Geen betaalgegevens nodig

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of begin met het gebruiken van Qaasaa, voor 14 dagen gratis. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!

Plan een demo en ontdek de gemakken van Qaasaa.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vul je gegevens in en dan nemen wij contact op voor een afspraak op de door jouw gekozen datum. We laten jouw dan ziet hoe Qaasaa werkt!

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of plan direct een demo in. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!