Dit wil het nieuwe kabinet veranderen aan de woningmarkt

kabinet verandering 2022

De woningmarkt, wat kunnen we daarvan verwachten in 2022? Door Rutte IV zijn hier verschillende uitspraken over gedaan. Zij hebben plannen gemaakt om de woningcrisis aan te pakken. Hierbij ligt de focus op zowel huur als koopwoningen. De plannen van Rutte IV betreft de woningmarkt leggen we in dit blog uit. 

De plannen van Rutte IV voor de woningmarkt

Het heeft een aantal maanden geduurd, maar er is een coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. Ook al zitten dezelfde partijen in Rutte IV als in Kabinet Rutte III, hebben zij wel een nieuw beleid betreft de woningmarkt.

Hierbij krijgt de nieuwe minister van wonen, Hugo de Jonge, ook meteen een zware taak om de woningcrisis aan te pakken. Zoals te lezen is in onze blog: de effecten van de woningcrisis, komen we in Nederland tot 2030 ongeveer 900.000 woningen te kort. Dit komt omdat er momenteel een laag aanbod is van koopwoningen, een stijging van de huizenprijzen en het tekort aan nieuwbouwwoningen.

Om dus de woningcrisis aan te pakken heeft Rutte IV een beleid geschreven voor de huurwoningmarkt, koopwoningmarkt en nieuwbouw.

Het coalitieakkoord moet ervoor zorgen dat er elk jaar honderdduizend nieuwe woningen bij komen. Van de honderdduizend woningen moet twee derde bestaan uit betaalbare koop- of huurwoningen. Hiervoor zijn er verschillende plannen opgesteld, onder andere: 

 • Het beschikbaar stellen van 7,5 miljard euro om ervoor te zorgen dat nieuwbouw woningen bereikbaar blijven.
 • De gemeente meer mogelijkheden geven, zodat zij de malafide verhuurders kunnen aanpakken
 • Het verlagen van de huur van sociale huurwoningen voor huishoudens met een laag inkomen
 • Het afschaffen van de verhuurdersheffing van de woningcorporaties. Dit om ervoor te zorgen dat de corporaties meer geld hebben voor het kopen van woningen overhouden
 • Het afschaffen van de belastingvrije schenkingen

Het Centraal Plan Bureau (CBS) is kritisch. Volgens hen zouden de plannen die zijn gemaakt, de staatsschuld onder druk kunnen zetten. Wanneer de staatsschuld toeneemt kunnen de nieuwere generaties hier de lasten van dragen. Daarnaast vraagt het CBS zich af of het nieuwe beleid wel realistisch is.

woningmarkt 2022

Veel nieuwbouw in de komende jaren

Zoals net gezegd heeft het kabinet dus een aantal plannen om de grote woningcrisis in Nederland aan te pakken. Hiervoor zijn er ook plannen gemaakt specifiek op het nieuwbouw segment. Het nieuwe kabinet wil ervoor zorgen dat er meer bouw en bouwlocaties voor nieuwbouwwoningen komen. Hiervoor is de minister van wonen, Hugo de Jonge, aangesteld om zorg te dragen voor vier plannen: 

1. Zoals net benoemd wordt er 7,5 miljard euro vrijgegeven om nieuwe woningen bereikbaar te houden. Een investering in het bouwen van nieuwe woningen in 14 verstedelijking gebieden uit de nationale omgevingsvisie. De 14 gebieden zijn:

 • Amsterdam- Havenstad
 • MRA oost & west
 • Rotterdam Oosterflank
 • Den Haag CID
 • Oude Lijn Leiden-Dordrecht
 • Utrecht Zuidwest
 • Eindhoven Knoop XL
 • Spoorzones Breda
 • Tilburg
 • ‘s-Hertogenbosch
 • Suikerrunieterrein, Groningen
 • Eenmskanaalzone, Groningen
 • Arnhem/Nijmegen Kanaalzone en stationsgebied
 • Spoorzone in Zwolle

2. Er zal één miljard euro voor woningbouwimpuls komen, voor de versnelling van de bouw.

3. Naar verwachting komen er per jaar honderdduizend woningen bij, waarvan twee derde betaalbare koop- en huurwoningen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de NHG-grens. De NHG- grens is in 2022 €335.000.

4. Het beschikbaar stellen van 600 miljoen euro om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren.

Wat er gaat veranderen voor de huurmarkt

Zojuist is er ingezoomd op de nieuwbouwwoningen, maar wat zijn de specifieke plannen voor de huurmarkt? Rutte III had al de wens om de huurmarkt meer te reguleren. Hiervoor wilde zij ervoor zorgen dat de betaalbaarheid gewaarborgd blijft. Rutte IV zal deze wens voortzetten aan de hand van de volgende acht punten: 

 • Er zal een hervorming zijn van de huurtoeslag. Hierbij willen ze de koppeling met de werkelijke huur schrappen. De toeslag zal worden berekend op basis van het inkomen gebaseerd op de normhuren.
 • Er zal een vorm van huurprijsbeschermingen komen voor de midden huurwoningen. Hierbij willen ze het zo invoeren, dat het voor beleggers wel interessant is om te blijven investeren in midden huurwoningen. 
 • Er zal een versimpeling plaatsvinden in de woningwaarderingsstelsel. Daarnaast zal de huurcommissie efficiënter worden gemaakt.
 • Invoering van een verhuurdersvergunning 
 • Een verlaging van de aftoppingsgrens naar 620 euro per maand, voor mensen met een laag inkomen
 • Schrapping van de verhuurdersheffing in 2023
 • In box 3 zullen de leegwaarde ratio worden geschrapt. Het resultaat hiervan is dat de lasten op verhuurde woningen zullen worden verhoogd.
 • Er zal een stijging van 1% plaatsvinden van de overdrachtsbelasting voor de niet-woningen. Hierdoor zullen beleggers dus meer moeten gaan betalen.

Of de maatregelen het gewenste impact zullen hebben op de huurmarkt, zal de komende jaren bekeken moeten worden.

Samenvatting

Het kabinet Rutte IV heeft dus verschillende plannen om de woningcrisis aan te pakken. Hiervoor zijn er vier plannen voor de nieuwbouwwoningen en acht plannen voor de huurmarkt. In de aankomende jaren zal bekeken moeten worden of de gemaakte plannen het gewenste effect gehad hebben.

14 dagen gratis

Geen opzegtermijn

Geen betaalgegevens nodig

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of begin met het gebruiken van Qaasaa, voor 14 dagen gratis. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!

Plan een demo en ontdek de gemakken van Qaasaa.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vul je gegevens in en dan nemen wij contact op voor een afspraak op de door jouw gekozen datum. We laten jouw dan ziet hoe Qaasaa werkt!

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of plan direct een demo in. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!