Hoe werkt huurbescherming?

Huurbescherming

De huurbescherming beschermt huurders tegen onwettelijke verbreking van het huurcontract. De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen beëindigen, zonder boete, bij een ernstige schending van het contract. Bovendien zorgt huurbescherming ervoor dat huurders verhaal kunnen halen bij verhuurders die hun onroerende voorheffing niet betalen of andere kosten die leiden tot een pandrecht op het onroerend goed. In deze blog lees je alles wat je moet weten over huurbescherming.

Wat huurbescherming inhoudt

Huurbescherming is een van de belangrijkste rechten van huurders die er is. Het voorkomt dat verhuurders hun huurders onterecht op straat zetten, maar ook dat huurders hun huurhuis onderhouden en tijdig betalen. Als je een huurder bent en jouw huisbaas schendt de garantie van bewoonbaarheid of andere van je rechten, dan kan huurbescherming je mogelijk behoeden om op straat te belanden.

Dus wat is huurbescherming precies?

Het werkt als volgt: Jouw huisbaas wil dat je verhuist. Je wilt niet gaan omdat het een leuke woning is en je maandelijkse betaling laag genoeg is. Gelukkig zal huurbescherming voorkomen dat je huisbaas je zonder reden eruit zet – of tenminste niet zolang je erdoor beschermd bent. Huurbescherming treedt in werking wanneer je voldoet aan bepaalde eisen, zo moet een huurder een woning langer dan zes maanden huren om huurbescherming te krijgen.

Wie heeft recht op huurbescherming?

Een huurder is beschermd tegen uitzetting zolang hij aan drie voorwaarden voldoet:  

 • Betalingen zijn actueel.
 • Hij/zij schendt geen enkele bepaling van het huurcontract of huurovereenkomst (vooral de garantie van bewoonbaarheid). 
 • De woning blijft bewoond als primaire woonplaats van de huurder.

Ook kan een verhuurder de huur niet beëindigen om discriminerende redenen, zoals ras, geslacht, leeftijd of handicap van een persoon. Huurders die worden geconfronteerd met een uitzetting kunnen dit aanvechten in de rechtbank als ze in aanmerking komen voor huurbescherming. Je moet dan wel op tijd zijn met de betalingen en is het belangrijk dat er geen van de bepalingen van het huurcontract of huurovereenkomst zijn geschonden.

huurbescherming bij einde contract

Wat als mijn huisbaas mijn huurovereenkomst opzegt?

Als je huurcontract om welke reden dan ook wordt beëindigd, moet jouw huisbaas je daarvan schriftelijk in kennis stellen en de gelegenheid geven om de inbreuken op de huurovereenkomst die in het bericht van beëindiging zijn vermeld, te verhelpen.

Als je de problemen niet herstelt voor het opzegtermijn, wordt het huurcontract met de verhuurder aan het einde van de huurtermijn beëindigd. In het geval deze opzegging plaatsvindt, heb je mogelijk recht op maximaal drie keer de maandelijkse huur als schadevergoeding.

Hebben onderhuurders recht op huurbescherming?

Ja en nee;

Onderhuurders die de volledige woning huren hebben recht op huurbescherming. Je bent een onderhuurder wanneer je van iemand huurt die zelf huurder is van de desbetreffende woning. De oorspronkelijke huurder heeft wel toestemming nodig van de verhuurder om onder te verhuren. Degene die onderverhuurt moet zich houden aan de wettelijke regels. Huurbescherming is in deze regels opgenomen.

Wanneer je een kamer of een deel van de woning huurt en de oorspronkelijke huurder woont zelf ook in de woning, heb je geen huurbescherming. In dit geval heeft alleen de hoofdhuurder hier recht op.

Wanneer mag je verhuurder je uitzetten?

De verhuurder kan de huurovereenkomst in minder dan zes maanden opzeggen als:

 • Je de huur niet op tijd betaalt; 
 • Eén of meerdere regels van het huurcontract verbreekt;
 • Je herhaaldelijk de huur te laat betaalt en dit niet schriftelijk herstelt (bijv. door het ondertekenen van een overeengekomen schriftelijk plan); 
 • De huurder iemand anders de woning laat bewonen zonder toestemming van de verhuurder;
 • Je de woning bevuilt of sloopt; 
 • Je je bezighoudt met illegale activiteiten in het pand;
 • Een beroep uitoefent in de woning zonder toestemming van de verhuurder;
 • Je veranderingen aanbrengt aan de woning zonder eerst schriftelijke toestemming van de verhuurder te krijgen;
 • De huurder komt zijn of haar plichten als huurder volgens de staatswet niet of niet voldoende na. 

Samenvatting

De huurbescherming beschermt dus huurders tegen onwettelijke verbreking van het huurcontract. Dit is van groot belang voor de rechten van huurders, door ze te beschermen tegen onrechtvaardigheid. De huurder heeft hier recht op als hij/zij betalingen actueel houdt, geen enkele bepaling van het huurcontract schendt en in de woning blijft wonen. (als primaire woonplaats). 

Ondanks de huurbescherming kan een verhuurder de huurovereenkomst opzeggen als er niet wordt voldaan aan een bepaald aantal punten. Dit zijn punten als illegale activiteiten, woning bevuilen of bijvoorbeeld huur niet op tijd te betalen.

14 dagen gratis

Geen opzegtermijn

Geen betaalgegevens nodig

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of begin met het gebruiken van Qaasaa, voor 14 dagen gratis. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!

Plan een demo en ontdek de gemakken van Qaasaa.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vul je gegevens in en dan nemen wij contact op voor een afspraak op de door jouw gekozen datum. We laten jouw dan ziet hoe Qaasaa werkt!

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of plan direct een demo in. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!